Содержание

Понятие и принципы российского гражданства

Понятие и принципы российского гражданства

Громадянство-це правові відносини держави і його поданого, виражені в порядку їх взаємних прав і обов’язків. Дізнаємося докладніше значення даного поняття, а також ознаки, принципи і функції громадянства.
Що має на увазі під собою громадянство і яка його характеристика?
Якщо згадати історію з моменту виникнення перших держав, громадянами були тільки ті люди, які мали свободу. Решта ж люди були рабами, які не мають ніяких прав.
В даний час, людина, що має громадянство, має не тільки правами, але й має обов’язки і відповідальність перед своєю країною. У той же час, обов’язки держави полягають у::
відповідальність за своїх підданих,
 формуванні правових норм,
управління діями людей,
підпорядкуванні громадян букві закону,
визначенні системи взаємодії людей,
захист від різного роду замахів.

Принципи громадянства
«Принципи громадянства-це джерело, Керуючі ідеї, що характеризують громадянство, його основу і мету. Отже, державні правові норми зобов’язані відповідати принципам, що закладають основу громадянства».
У Вітчизняній країні є 3 види принципів:
1. Принципи щодо вітчизняного громадянства. Особа, в згоді з цим принципом, має право на отримання громадянства, визнання подвійного громадянства. Держава ж, на правах цього принципу, може стимулювати осіб, які не мають громадянства, але проживають на території вітчизняної країни, придбати російське громадянство.
2. Принципи, пов’язані з положенням у громадянстві. В дану групу входять наступні положення:
 принцип єдиного громадянства,
 принцип спільного громадянства,
недопустимість конфіскації громадянства або ж його зміни,
неприйнятність посилання або видачі громадян іншим державам,
заощадження підданства тих особистостей, які тимчасово проживають за територією Батьківщини,
недопустимість зворотних дій Закону.
3. Принципи вирішення завдань Вітчизняного підданства. До них відносяться:
прийняття свобод і прав особистості,
 законність,
 справедливість,
відкриття, публічність,
 оперативність,
 правильність.

Права та обов’язки громадянина незалежно від особливих ознак
У Конституції вітчизняної держави частини 2 статті 4 і 19 зазначено, що кожна особа має рівними правами і обов’язками перед державою, не залежно від того, до якої національності вона підлягає, якою розмовною і письмовою мовою користується, де проживає і яку релігію сповідує. Дискримінацією є обмеження прав і свобод особистості, лише через її відмінні ознаки.

Принцип єдиного і рівного підданства
Вітчизняна країна має федеративну систему (федерацію). При цьому держава розділена на регіони, а, отже, існує як єдина федеральна влада, так і регіональна сила. У той же час в Росії немає поняття громадянства регіонів, так як підданство у Вітчизняній країні одне, не залежно від територіальних частин. Особа, яка має громадянство вільно жити в будь-якому регіоні і при цьому її правовий статус не залежатиме від місця проживання. В цьому і міститься суть єдиного підданства.
В основі принципу рівного підданства лежить те, що всі особистості рівні між собою, і ніхто з них не залежить від тих причин, з якої основи вони стали поданими Вітчизняної країни – по народженню, по отриманню громадянства в звичайному або спрощеному порядку, по відновленню підданства і так далі. Таким чином, всі піддані нашої держави мають єдині права і обов’язки. Варто зазначити, що ніхто не має права ділити людей за кількістю прав, за національністю, місцем проживання, рівнем достатку та інше.

Принцип заощадження підданства особами, які тимчасово проживають за межами Батьківщини
Всім відомий факт, що поданий нашої держави наділений правом виїжджати в різні регіони Росії, а також за межі Батьківщини. І цього ніхто не повинен забороняти. Також особистість здатна сама вибирати в якому регіоні вона хоче жити. Зв’язок держави і поданого безперервний і безстроковий, а відносини – постійні. Навіть якщо підданий назавжди виїхав за територію Батьківщини, він все одно залишається громадянином Вітчизняної країни.

Принцип неприпустимості вилучення громадянства в особи та права її змінити
Підданий має право сам вирішувати, яке громадянство йому мати. До того ж особа здатна отримати громадянство іншої держави, маючи при цьому підданство Вітчизняної країни або ж стати особистістю, не має жодного громадянства.

Показники громадянства
Перш ніж розібрати докладно всі ознаки підданства, необхідно дати визначення ознакою громадянства. Ознака-це повна умова для визначення того чи іншого об’єкта до будь-якої групи. Таким чином, під ознакою громадянства маються на увазі якісь умови, які встановлюють визначення підданого до держави.
У сучасній нашій державі підкреслюють 3 відмінні ознаки підданства:
1. Індивідуальний характер підданства. Кожна особа особисто несе обов’язки і відповідає перед державою, а також має власні права, надані йому Батьківщиною.
2. Маєток зв’язку між державою і підданим, заснованої на правах. Будь-які відносини держави і громадянина строго впорядковані. Конституція РФ закріплює Всі права і обов’язки особистості і держави. Якщо одна з сторін порушує Конституцію, то в рівній мірі вона несе відповідальність перед іншою стороною.
3. Освіта спільних прав і обов’язків між підданим і країною.

Роль громадянства
Країна має 4 цілі:
1. Соціальний. Підданий вільний вимагати від країни виконання соціального обов’язку. Держава, в свою ж чергу, зобов’язана дбати про соціальні потреби особистості, таких як про медичні, освітні та пенсійні потреби.
2. Політичний. Кожна здатна до праці особа, має право бути обраним до держорганів, а також брати активну участь у політичних сферах своєї Батьківщини.
3. Моральний. Кожна країна веде певну політику, яка характеризується ставленням до підданих та інших держав. Особа повинна бути патріотом своєї Батьківщини, бути готовим пожертвувати своїми інтересами заради за неї.
4. Психологічний. Кожен підданий ставить в паралель себе і державу, народ, мову, культуру.

Понятие гражданства, принципы гражданства РФ, правовое регулирование

Первыми гражданами были римляне. Гражданство являлось вершиной социального статуса и позволяло использовать все существовавшие юридические права без ограничений. Когда началась волна буржуазных революций, напротив монархии с подданными встали республики с гражданами. Рассмотрим понятие гражданства и принципы гражданства РФ, которые приняты в нашей стране как гарантирующие права каждого человека с российским паспортом, а также – отличаются ли «коренные» россияне от россиян, которых таковыми сделало приобретение гражданства РФ. Попробуем разобраться в деталях.

Понятие гражданства и принципы гражданства РФ

Что такое гражданство? Понятие гражданства может быть представлено в нескольких вариантах формулировки. Трактовок множество. Но все они будут сводиться к содержанию: гражданство – это взаимосвязь человека и государства, подразумевающая соблюдение и сохранение правовых норм и обязательств. Понятие и принципы гражданства РФ закрепляются на конституционном уровне.

Читать еще:  Какие изменения произошли с ипотечным кредитованием в 2019 году

Если говорить кратко, понятие и принципы гражданства РФ – это правила и основы, которые регулируют институт гражданства, создают условия стабильности и функционирования государства. Эти критерии не должны формироваться вразрез с понятиями прерогатив и ограничивать волю граждан. Они должны отвечать нормам демократического законодательства и объединяют всех обладателей гражданства.

Понятие, принципы и значение гражданства РФ

Что значит «гражданство России»? Что нужно знать про гражданство РФ? Понятие, принципы, основания приобретения — все эти вопросы волнуют не только тех, кто по тем или иным причинам решил стать гражданином России, но и граждан по рождению, «коренных» россиян. Выделяют две группы принципов:

 • общие;
 • специальные.

Исходя из основополагающих критериев, определяются понятие гражданства РФ и общие принципы. Другое их название – конституционные. Эти основы гарантируются Конституцией России. Они представляют собой правовую систему принципов. Она определяется принадлежностью власти народу, демократическим нормам, признанием паритета, балансом прав и обязательств. Базовые основы гражданства РФ (понятие, законодательное регулирование и принципы) приравнены к нормам, закрепленным в международных документах.

Особые принципы включают способы контроля и соблюдения основ. Здесь значимы тождество права обладателей гражданства, вольность в его определении, государственные рычаги защиты своего гражданина за границами России. РФ не может допустить его выдачи по иностранному запросу и лишать паспорта без установленных причин.

Законодательное регулирование гражданства России

Основной документ, характеризующий понятие гражданства и принципы гражданства РФ, – это ФЗ «О гражданстве РФ». Статья №4 дает перечисление основ, а также залог – все, что обеспечивает правовую опору россиян как граждан. При составлении документа строго учитывалось, чтобы в нем не содержалось пунктов, которые бы санкционировали притеснение людей и ущемление их свобод с опорой на социальные предрассудки, расовую неприязнь, исходили бы из разницы в языке, вере или национальности. Понятие и принципы гражданства РФ кратко рассмотрим далее.

Понятие и основные принципы гражданства РФ предусматривают:

 1. Почитание единения и равноправия всех граждан России.
 2. Стремление сохранить российское гражданство при нахождении россиянина за пределами РФ.
 3. Недопущение прекращения гражданства.
 4. Недопущение препятствий при желании сменить гражданство.
 5. Запрещение выдачи россиянина по требованию иностранных государств.
 6. Запрещение высылки россиянина с территории страны.
 7. Способствование желанию иностранца принять российское гражданство.

Кроме этих конкретно сформулированных основ в статье №4, к основам гражданства можно отнести статьи №№6, 7, 8, 9, которые прописывают условия многогражданства, определяют критерии отстаивания интересов россиян за границей, гражданских изменениях при браке и рождении детей.

Понятие, признаки и принципы гражданства РФ кратко можно представить через основные характеристики, подразумевающие тот или иной критерий.

Основы понятия «гражданство Российской Федерации» и история

Россия — многонациональная страна, в которую входят субъекты: регионы, области, края и автономные округа.

Исходя их этого, единение для нашей страны является главной основой и гарантией гражданства. Этот принцип регламентирован в Конституции России. Однако он претерпел изменения.

До 1993 года существовало и применялось понятие республиканского гражданства. При этом иметь его можно вкупе с общероссийским или обходиться без него, являясь только гражданином республики в составе РФ.

Чтобы приобрести региональное гражданство, достаточно было факта постоянного проживания в республике. Регионы могли лишать гражданства.

Абсурдное положение, при котором можно было получить региональное гражданство, не иметь при этом федерального, проживать в регионе на птичьих правах, раз действовало право на выселение, – удалось разрешить в новой Конституции 1993 года, а также в законе «О гражданстве».

Принцип единства гражданства исходит из общероссийского определения, в Калмыкии ли или в Челябинской области проживает человек. В любой точке России и мира он гражданин России.

Это законодательно внесено с 2002 года. Гражданство республик было отменено окончательно.

Принцип равного гражданства

Понятие гражданства РФ, принципы и содержание этих основ интересны при рассмотрении системном. Критерий тождества также утверждается конституционно и гражданским законом.

Этим принципом государство гарантирует каждому представителю многонационального населения страны равенство в статусе. Несмотря на образование, национальность, происхождение, политические или религиозные убеждения – все граждане уравнены в правах перед законом, и нет ни в чем в них различия.

Причем в России не делят население на граждан и людей с приобретенным статусом. То есть принявшим гражданство запрещено указывать на этот факт, согласно тому же принципу.

Интересно, что этот критерий действует далеко не во многих странах, ранее входящих в СССР. В наиболее приближенной к российскому определению этот критерий утвержден в Узбекистане. В Таджикистане и Молдове введена лишь широкая формулировка равенства граждан. Так же в грузинских и армянских законах. Украинская конституция определяет равенство в общем направлении, включая гражданские права.

Более корректно основа равенства гражданства находит отражение, например, в гражданском законе Беларуси, который уравнивает всех белорусов, не учитывая причины получения гражданства Республики. Подобные формулировки закреплены азербайджанскими, кыргызстанскими, молдавскими, таджикскими законами. Грузия, Казахстан и Украина решили заменить критерий равенства гражданства на тождество перед законом.

Прибалтийские «неграждане»

В Прибалтике же вообще захотели разделить население на коренных и некоренных, тех, кто родился на территории страны и переселился позже. Причем мигрантов решено «сортировать», исходя из прав, которыми они обладают с ПМЖ.

Такого подхода на гражданство придерживаются в Латвии и Эстонии. Здесь нет как такового понятия о равном гражданстве, как в России. В Латвии, например, совершенно спокойно, без либеральных истерик существует понятие «неграждане». В латвийском народе эту категорию прозвали «белые негры». Так стали называть почти 30 % населения Латвии после 1991 года. Гражданами признавались только рожденные в Латвии до 17 июня 1940 года и их потомки. Это дата утраты латвийской независимости.

«Неграждане» получили паспорт с таким же наименованием, а европейское сообщество и не подумало осудить очевидное нарушение демократических стандартов. Кто из «негражданина» решил перейти в статус «гражданина», должен был пройти через унизительную процедуру, доказывающую лояльность новой власти, и то, если квоты будут.

У «неграждан» есть лимиты в правах. Впрочем, так и в США. «Приобретенные» зачастую ущемлены по закону. Где-то они не могут голосовать, где-то баллотироваться и занимать государственные должности. Так не только в Прибалтике, но и в США и Франции.

В Испании ненатурализованных граждан могут лишить гражданства, а испанца по происхождению – никогда. В Австрии «приобретенный» под вероятностью лишения гражданства первые шесть лет после получения австрийского паспорта.

Российские законы с набором гарантий гражданских прав – пример демократических и последовательных решений, гарантирующих равенство граждан в наибольшей степени, чем мы не видим в законах «прогрессивной» Европы.

Принцип свободы и добровольности выбора граждан

Этим пунктом закон закрепляет возможность менять гражданство и запрещает лишать российского паспорта. Человек может инициировать процедуру восстановления утраченного гражданства или получения российского, а также может отказаться от него – беспрепятственно.

Ни на каком уровне чинить препятствия в этих решениях запрещено. Хотя любой иностранец легко стать россиянином не может. Есть порядок, есть ограничения и запреты для крайне нежелательных представителей.

О чем говорит принцип? Государство не будет принудительно действовать, пытаясь повлиять на желание россиянина сменить паспорт.

Читать еще:  Через сколько сгорают штрафы гибдд после нарушения

Принцип недопустимости лишения гражданства

Быть россиянином человек может только по своему желанию. Однако есть одна важная поправка, касается она тех, у кого гражданство приобретенное. Разрешено отменить решение, но лишь если на то есть причины, прописанные в российской Конституции, Всеобщей декларации прав и свобод человека или содержащиеся в международных соглашениях. Произвольный подход в РФ запрещен.

Приближены по сходству и законодательные акты Азербайджана, Республики Беларусь, Грузии, Казахстана и Кыргызстана.

Конституцию Эстонии в этом вопросе правоведы находят дискриминационной, потому что она содержит пункт о невозможности лишения гражданства коренных эстонцев. И только.

Молдова исключит совершивших преступление против государства, служивших в вооруженных силах другой страны или поступивших туда на общественную работу, не предупредив Молдову. Отнимут паспорт, если его получили обманом. Причем прекращение гражданства Молдавии не распространяется на семью «лишенного».

Принцип недопустимости выдачи россиянина другому государству

Раньше существовала нестыковка в тексте Конституции и гражданском законе редакции 1995 года: собственных граждан могли выдать на суд иностранцам. Однако в 2002 году привели документы к единым позициям. Теперь россиянин не может быть выслан в другое государство по каким-либо причинам и требованиям.

Однако в международных соглашениях утверждено правило – или выдай, или суди. Этот принцип подразумевает, что запрет не отменяет уголовной ответственности. Если россиянин совершит преступление в какой-то стране и успеет скрыться на родине, наказание ему все равно придется понести. Дело будут вести российские следователи, приговор вынесет российский суд и согласно УК России. Сторону, требовавшую выдачи россиянина, о ходе расследования и итогах РФ должна будет проинформировать.

Ситуация, когда о передаче в Конституции говорится одно, а в других законах – противоположное, остается в Республике Беларусь, Казахстане, Грузии и Таджикистане. В запрете выдачи есть исключения, закрепленные в международных соглашениях. На них, как исключения, ссылаются Литва и Эстония.

Принцип допустимости двойного гражданства

Гражданин России может иметь второе гражданство. Это разрешение особенно значимо этническим соотечественникам.

Если у человека два паспорта, он будет считаться россиянином, не иностранцем-бипатристом.

Приобретение гражданства РФ определено четким порядком.

В некоторых странах двойное гражданство запрещено категорически, для принятия гражданства России тоже нужно отказаться от прежнего. Исключения делаются только исходя из сложившейся постсоветской гражданской коллизии.

Безгражданство — основание приобретения гражданства РФ

Это основание касается апатридов, то есть тех, у кого нет никакого гражданства, людей без гражданства. Государства на межднародном уровне договорились, что будут всячески способствовать получению гражданства апатридами. Например, если человек живет в какой-либо стране не меньше пяти лет, ранее не был судим и является абсолютным апатридом, государство вводит для человека упрощенный порядок выдачи гражданского паспорта.

Россия, как и другие страны, идут по этому пути. Апатрид – основание приобретения гражданства РФ. Человек без гражданства в правовом поле приравнивается к иностранцу со всеми предусмотренными ограничениями на получение гражданства какой-либо страны.

Принцип сохранения российского гражданства за пределами России

Это тоже отголосок распавшегося Советского Союза. В России можно не проживать постоянно, но удержать гражданство. Беспрепятственно покидать Российскую Федерацию и возвращаться в страну имеет право любой человек, обладающий российским паспортом.

Этот залог работает также для азербайджанских, белорусских, грузинских граждан, в странах Молдова, Латвия, Литва, Казахстан и Кыргызстан.

Принцип защиты и покровительства граждан за пределами России

Это основание напрямую связано с суверенитетом страны и подразумевает полное участие государства в судьбе соотечественников, находящихся вне границ России. Когда права россиянина нарушаются за пределами России, на его защиту должны встать российские консульства, дипломаты и представители различных учреждений. Посрадавшему оказывается финансовая помощь, проводятся необходимые консультации, снимаются вопросы при обеспечении лечения и так далее.

Также Россия гарантирует исполнение принципов по сохранению гражданства при заключении брака с иностранцем, при рождении ребенка в браке, РФ предоставляет почетное гражданство — его условия и критерии также законно закреплены, государство соглашается с общемировой основой, подразумевающей главенство международного права над национальными законодательными актами.

Гражданство — это не патриотизм. Понятия похожи, но не одинаковы по своей сути. Гражданство — это определение в правой сфере, понятие существует в четкой системе конституционных норм и определяет неразрывность со страной, гражданином которой человек является от рождения или гражданство которой приобрел в процессе жизни. Гражданство гарантирует опеку государства на своей территории и за пределами страны. Но граждане тоже могут быть призваны на защиту интересов соотечественников (к примеру, призваны в армию при нападении внешнего врага на страну) — это полностью законно.

Конституционное право России

Учебники для вузов

4.2.1. Понятие и принципы гражданства Российской федерации

Понятие гражданства сформулировано в преамбуле Закона о гражданстве. Гражданство есть устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека.

Устойчивая связь заключается в том, что отношения гражданства носят бессрочный характер. Как правило, они длятся с момента рождения человека и сохраняются на протяжении всей его жизни, если только сам человек не пожелает выйти из гражданства своего государства.

Правовая связь означает юридическое оформление отношений гражданства. Документами, подтверждающими гражданство Российской Федерации, являются паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство о рождении; иной документ, содержащий указание на гражданство.

Принципы гражданства в Российской Федерации:

1. В Российской Федерации каждый человек имеет право на гражданство. Суть этого принципа сводится к тому, что иностранные граждане, лица без гражданства в установленном законом порядке могут приобрести гражданство Российской Федерации.

2. Гражданство Российской Федерации является равным независимо от оснований приобретения. Раскрывая содержание данного принципа, необходимо указать на то, что законодательство Российской Федерации, в отличие от законодательства ряда зарубежных стран (например, США, где согласно Конституции Президентом может быть избран только прирожденный гражданин США), * не устанавливает каких-либо различий в правовом статусе лиц, ставших гражданами России по разным основаниям: в результате приема в гражданство, в результате восстановления в гражданстве, по рождению, в порядке регистрации гражданства и др.

* Конституция Соединенных Штатов Америки. М., 1993.

3. Гражданство Российской Федерации является единым. Этот принцип обусловлен федеративным характером государственного устройства России, где наряду с общефедеральным гражданством существует гражданство республик в составе Российской Федерации. Принцип единства гражданства означает, что граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории республики в составе Российской Федерации, являются одновременно гражданами этой республики. Конституции соответствующих республик (Калмыкии, Кабардино-Балкарии и др.) также закрепляют свое республиканское гражданство, существующее в единстве с гражданством Российской Федерации. Статья 22 Закона о гражданстве в развитии принципа единого гражданства закрепляет, что прекращение гражданства Российской Федерации влечет за собой прекращение гражданства республик в составе Российской Федерации.

4. Сокращение безгражданства. Статья 7 Закона о гражданстве устанавливает, что Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без гражданства. Кроме того, содержание смысла ст. 17 Закона демонстрирует реализацию данного принципа применительно к детям, родившимся на территории Российской Федерации от лиц без гражданства, — они являются гражданами Российской Федерации.

5. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права его изменить. Данный принцип является сравнительно новым в законодательстве о гражданстве. В бывшем СССР существовал институт лишения гражданства, причем до 1978 года в законодательстве отсутствовали какие-либо указания на основания, по которым осуществлялось лишение гражданства. Закон «О гражданстве СССР» 1978 г. установил такие основания. К ним относились «действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР».

6. Принцип двойного гражданства. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации (ст. 62 Конституции РФ).

В настоящее время получила распространение практика заключения между государствами договоров о двойном гражданстве, * которые обязывают стороны учитывать наличие у своих граждан также гражданства другой стороны и не требовать от них выполнения определенных гражданских обязанностей, если эти обязанности были выполнены по отношению к другой стороне (например, воинская обязанность).

* Например, Договор между Российской Федерацией и республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства (подписан в г. Москве 7 сентября 1995 г.) // Дипломатический вестник. 1995. № 10.

7. Гражданство Российской Федерации сохраняется за лицами, проживающими за пределами Российской Федерации (ст. 4 Закона о гражданстве).

8. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами (ч. 2 ст. 61 Конституции РФ). Статья 5 Закона содержит положение о том, что государственные органы Российской Федерации, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, их должностные лица обязаны содействовать гражданам Российской Федерации в обеспечении им возможности пользоваться в полном объеме всеми правами, установленными законодательством государства их пребывания, международными договорами России, в защите их прав и охраняемых законом интересов, а при необходимости принимать меры для восстановления нарушенных прав граждан Российской Федерации.

9. Сохранение гражданства Российской Федерации при заключении и расторжении брака. Данный принцип получил свое закрепление в ст. 6 Закона о гражданстве, где сказано, что заключение и расторжение брака гражданином Российской Федерации с лицом, не принадлежащим к гражданству Российской Федерации, не влечет за собой автоматического изменения гражданства. Изменение гражданства одним из супругов также не влечет за собой изменения гражданства другого супруга.

10. К числу принципов гражданства Российской федерации может быть отнесен такой институт, как почетное гражданство, которое предоставляется Президентом РФ лицу, не являющемуся гражданином Российской Федерации, но имеющему выдающиеся заслуги перед Россией или мировым сообществом.

Основные понятия и принципы гражданства РФ

Каждый человек является гражданином какого-либо государства, но не каждый задумывается о сути данного понятия. Римляне являлись первыми гражданами, этот статус позволял им использовать без ограничений существовавшие юридические права. Определение, понятие и принципы гражданства Российской Федерации как и любого современного государства, законодательно закреплены.

Группы принципов

Российская Конституция включает понятие и принципы гражданства РФ.

Государство способно нормально и стабильно функционировать только при условии существования в нём такого правового института. Воля граждан не должна ограничиваться критериями, содержащимися в демократическом законодательстве.

Принято выделять две группы принципов:

Общие принципы иначе называются конституционными, потому что их гарантом является Конституция Российской Федерации, и в ней раскрывается это понятие. Принципы российского гражданства:

 • правовая власть принадлежит народу;
 • нормы демократии;
 • признание паритета;
 • обязанности и права уравновешены.

Это является базовой основой гражданства. То, каким образом государство защищает своего гражданина за пределами страны, вольность определения, тождество правообладающих гражданством — все эти критерии являются значимыми и характеризуют институт гражданства.

Законодательное закрепление гражданства

Конституционное право через Закон о гражданстве и шестую статью Конституции РФ также охраняет принципы, такие как:

 1. Единство. Значение этого принципа заключается в том, что даже имея подданство республики в составе России, гражданин имеет обязанности, свободы и права наравне с другими гражданами РФ.
 2. Равенство. Каковы бы ни были основания того, что человек стал гражданином Российской Федерации, в правовом положении не будет никаких отличий от лиц, получивших его по другим законным основаниям.
 3. Сохранность статуса гражданина независимо от проживания за рубежом страны.
 4. Право на перемену подданства и на невозможность силовым методом лишения гражданина такой принадлежности к Российской Федерации.
 5. Невозможность законно выдать или выслать иностранному государству гражданина России, исключением являются оговорки, предусмотренные международным договором.
 6. Гарантированная защита за пределами страны для граждан РФ, которая осуществляется диппредставительствами и консульскими учреждениями, государственными органами России, находящимися за рубежом, ведь защита и возможность использовать свои права гражданину должна быть обеспечена в полной мере, независимо от места проживания.
 7. Не запрещается иметь двойное гражданство, что закреплено шестьдесят второй статьей Конституции, объясняющей понятие гражданства РФ.
 8. Лица без гражданства, находящиеся на территории страны, поощряются и побуждаются к приобретению этого статуса.

Взаимосвязь интересов гражданина и государства

Законодатели учли запрет на притеснение свобод людей на основании неприязни к какой-либо расе, разницы в языке, отличий по национальности или вероисповеданию, а также влияния социальных предрассудков.

Принятие лицом гражданства должно носить добровольный характер, являться свободным волеизъявлением человека. Интересно, что в государствах с формой правления «монархия» существует понятие «подданство», которое включает в себя личную преданность правителю-монарху.

Для этого и существует это понятие, с точки зрения выгоды государства.

В свою очередь, гражданам тоже выгодно находиться в данном правовом состоянии, потому что это автоматически ставит их в положение лиц, имеющих полное право осуществлять свои свободы и права и их законную защиту.

Законом обязательно закреплен правовой порядок, который нужно осуществить для того, чтобы решить любые вопросы, связанные с данным статусом лица, а именно:

 • получение;
 • правоприменение;
 • сохранение;
 • потеря;
 • отказ.

Здесь всё будет зависеть от государства. В каждой стране свои положения законов, охраняющих институт гражданства, не является исключением и Российская Федерация, которая ключевую роль отдаёт ему.

Причины просты:

 1. Органы власти с его помощью намного точнее и правильнее способны к открытой регуляции возникающих отношений между страной и человеком.
 2. Контроль над индивидом возможен с помощью личной связи через институт гражданства и основан на правовой связи. Права и обязанности государства и гражданина различны, но их содержание всегда законодательно закреплено, и со стороны гражданина имеется свободное волеизъявление на принятие такого статуса.

Характеристика видов

Можно выделить несколько групп, которые характеризуют и классифицируют субъект права по его принадлежности к стране. Виды имеются следующие:

 1. Российская Федерация и индивид находятся в правовой связи.
 2. Индивид обладает подданством другой страны.
 3. Индивид характеризуется наличием у него двойного гражданства, то есть, он в правовом смысле является привязанным к РФ и другому государству.
 4. Особенная группа — ее характеристикой является отсутствие принадлежности как российской, так и другого государства.

Нужно отметить также, что сегодня в России очень эффективно действует правовая связь государства и человека. На основании закона осуществляется механизм взаимного функционирования. Естественно, как и в любом обществе, необходима постоянная теоретическая разработка новых аспектов и совершенствование употребления законодательства на практике.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector